0118 596106

Samenwerkend leren

Samenwerkend leren / Structureel Coöperatief Leren

SCL is een manier van onderwijs waarbij leerlingen van verschillende prestatieniveaus samenwerken om het doel van de les te bereiken.
De klas wordt ingedeeld in kleine groepen. De kinderen gaan met behulp van verschillende werkvormen met elkaar praten over de leerstof. Ze geven elkaar uitleg en informatie, overhoren elkaar en vullen elkaars zwakke kanten aan.
Door samen te werken, leren de kinderen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin de kinderen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en ook bereid zijn elkaar te helpen!
Voordelen van structureel coöperatief leren:

  • Het is een effectieve vorm van klassenmanagement voor alle groepen.
  • Leerlingen leren verbaliseren.
  • Leerlingen leren méér door onderlinge coaching (2 of 4 leerlingen weten meer dan 1).
  • Meer leerlingen zijn tegelijkertijd actief aan het leren.
  • Leerlingen gaan beter presteren.
  • De relaties tussen leerlingen verbeteren.
  • De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk.
  • Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin de leerlingen elkaar waarderen, begrip hebben voor elkaar en ook bereid zijn elkaar te helpen.

cooperatief