0118 596106

MR

Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Wij hebben een MR die bestaat uit vier ouders en drie leerkrachten.

Ouders:
Jerina Brasser, Carine Francke, Manon Kluijfhout, Jorg van Berlo

Leerkrachten:
Mariella Nieuwstraten, Maaike Menger en Dorothea Sul

Adviserend lid:
Jacco Onderdijk.

De MR praat over regelingen, aankomende besluiten en onderwijskundige veranderingen op school. Maar ook over de rol die ouders op school kunnen spelen, de overblijfregeling en de groepsorganisatie.
Ze vergaderen ongeveer 3 keer per jaar. Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid daar drie jaar aan vast te plakken.