0118 596106

MR

Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten.                                                                                                    

Wij hebben een MR die bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

Ouders:
Michelle Moens, Carine Francke en Lodewijck van Dijk

Leerkrachten:
Mariella Nieuwstraten, Monique Kempe en Evelien Koole

Adviserend lid:
Jacco Onderdijk

De MR praat over regelingen, aankomende besluiten en onderwijskundige veranderingen op school. Maar ook over de rol die ouders op school kunnen spelen, de overblijfregeling en de groepsorganisatie.
Ze vergaderen ongeveer 3 keer per jaar. Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid om 1 keer herkozen te worden.

Jaarverslag-Medezeggenschapsraad