0118 596106

Voor & naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang:
Door sponsoring van OOS is de voor- en naschoolse opvang gratis!

We hebben gekozen voor deskundige opvang. Elke dag is er een pedagogisch medewerker van KOW in de groep. Dagelijks wordt er een leuk programma aangeboden aan de kinderen. Voor alle duidelijkheid: De buitenschoolse opvang is ontspanning voor of na de inspanning op school, met andere woorden: BSO-tijd = Speeltijd Er zijn mooie materialen aangeschaft om de kinderen mee te laten spelen! In de bijlage(link onderaan deze pagina) kunt u meer lezen over de organisatie en invulling.

 • Tijden van de opvang: 7.30 uur – 8.30 uur 15.15 uur – 18.00 uur
 • Op vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur
 • Alle dagen, behalve op woensdag
 • Ook tijdens studiedagen en in alle vakanties is er kinderopvang! (m.u.v. de woensdagen en de middelste 2 weken van de zomervakantie) Tijden: 7.30 – 18.00 uur
 • Opvang in de schoolvakanties is alleen mogelijk wanneer er minimaal 3 kinderen zijn aangemeld. Wanneer er minder dan 3 kinderen zijn worden de betreffende ouders tijdig ingelicht.
 • In de vakanties en tijdens studiedagen moeten de kinderen hun boterham(men) voor tussen de middag meenemen. Voor drinken, fruit e.d. wordt gezorgd.
 • Voorwaarde: de opvang betreft alleen de tijden waarop beide ouders/verzorgers werken.

Dat laatste is een absolute voorwaarde. Anders is deze unieke situatie niet te realiseren!

 

 

De aanmelding verloopt als volgt:

 • Aan- en afmelden kinderen via de mail voor uiterlijk 18.00 uur ’s avonds;
 • Daarin duidelijk de opvangtijden vermelden;
 • Mailadres hiervoor is: kinderopvangwegwijzer@primas-scholengroep.nl 
 • Opgave voor vakanties dienen uiterlijk 2 weken voor de aanvang van een vakantie plaats te vinden. Op basis van deze gegevens wordt het aantal leidsters geregeld. Bij opgave na deze 2 weken is opvang niet gegarandeerd.

Download hier de nadere info over de invulling van de opvang

Download hier het intake formulier