0118 596106

Missie / Visie

Onze missie

 Je mag er zijn!

In onze school werken we vanuit de basisgedachte dat ieder mens, dus ook ieder kind, uniek is en er mag zijn zoals hij of zij is.

De school is een plek waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt en je je veilig mag voelen. We leven in een multiculturele samenleving, dat is ook terug te zien in onze school. De leerkrachten op onze school zetten zich in voor elk kind dat aan onze zorg is toevertrouwd.

Samen met en voor elkaar!

Op onze school willen we dat alle kinderen zich ontwikkelen en opgroeien tot open mensen met een belangstellende houding naar de ander.

Samenwerken is daarbij één van de pijlers. Door kinderen samen te laten werken (coöperatieve werkvormen) ontstaat begrip, acceptatie, zorg voor elkaar en bovenal een positieve sfeer! Dit is voor ons de basis voor het ontstaan van veel moois én van mogelijkheden voor ontwikkeling en groei op velerlei gebied. We vinden het belangrijk dat zowel de kinderen als hun ouders/verzorgers zich bij ons thuis voelen.

Onze unieke krachten (die we daar bij inzetten)

  • aandacht voor de veelzijdige ontwikkeling van een kind
  • oog hebben voor verschillen tussen leerlingen, met ruimte voor eigen tempo, capaciteiten en leerstijlen
  • godsdienstonderwijs als wegwijzer voor onszelf, de ander en de wereld
  • een bevlogen team dat dit overbrengt op de leerlingen
  • openstaan voor nieuwe ideeën, passend bij onze school
  • betrokken en verbindend functioneren binnen de leefgemeenschap van Serooskerke