0118 596106

Engels

Op onze school wordt in alle groepen Engels gegeven.
We gebruiken daarvoor de methode: “Take it easy”.
Deze methode sluit prima aan op het Voortgezet Onderwijs.
In groep 1 t/m 4 draait het om het luisteren en spreken van de Engelse taal.
Met behulp van o.a. het digibord luisteren en kijken de kinderen naar leuke kringgesprekjes en prentenboeken in het Engels.
Daarna volgen liedjes en motiverende spelletjes, natuurlijk ook in het Engels.

In groep 5 t/m 8 komt de schriftelijke verwerking erbij.
De ervaringen zijn heel positief.
Ook de jongste kinderen beleven er veel plezier aan!

engels