0118 596106

Kanjermethode

De Kanjermethode

Bij de Kanjertraining leert uw kind positief denken en op een positieve manier omgaan met zichzelf en de ander in een groep. We maken daarbij gebruik van vier (dier)petten

De Kanjermethode werkt met verschillende (dier)types die worden gebruikt om gedrag inzichtelijk en veranderbaar te maken.

De pestvogel vindt zichzelf heel wat en speelt graag de baas over anderen. In zijn ogen heeft hij altijd gelijk en zijn anderen maar sukkels. Bij de pestvogel hoort het zwarte petje.

Het aapje neemt niets en niemand serieus en maakt overal een grapje van. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen, vriendjes te zijn met de pestvogel en zo zelf niet gepest te worden. Hierbij hoort het rode petje.

Het konijn wil zich graag verbergen en valt liever niet op. Het konijn komt slecht voor zichzelf op en is gemakkelijk het mikpunt van pesterijen. Bij het konijn hoort het gele petje.

De tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder agressief te zijn. Hij laat merken hoe hij zich voelt en geeft zijn mening. De tijger neemt zichzelf en anderen serieus. Het witte petje hoort bij de tijger.

De petten helpen om inzicht te verschaffen in het gedrag van zichzelf en in dat van anderen. Er worden gesprekken gevoerd, rollenspellen gespeeld en oefeningen in samenwerken gedaan. Uw kind kan hierbij andere manieren van gedrag uitproberen en uitvinden wat bij hem of haar past. Daardoor ervaart hij of zij minder stress in sociale situaties waardoor het zich prettiger voelt. Uw kind leert omgaan met zijn of haar gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Je bent niet zielig
  • We lachen elkaar niet uit
  • We respecteren onszelf en anderen

Deze afspraken vormen de basis van de kanjermethode.

De zorg voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen is een speerpunt op onze school.