0118 596106

Ouder betrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Ouderparticipatie
Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie.

Zo hebben we de volgende vormen van ouderparticipatie:

  • Ouderwerkgroep; de ouderwerkgroep ondersteunt onze school bij het organiseren van het Sinterklaasfeest en de ontvangst van de ouders na de kerstviering.
  • Natuurouders; deze groep bestaat uit enthousiaste ouders die dol zijn op de natuur. Zij organiseren elk schooljaar voor iedere groep een natuuractiviteit.
  • Controle hoofdluis; een groep ouders helpt bij het controleren van de kinderen op hoofdluis. Heel fijn!
  • Tuinouders; helpen de tuin netjes te houden.
  • Klusouders; verschillende ouders bieden de helpende hand voor klusjes in en rondom de school
  • Bibliotheekouders; verzorgen de uitleen van de schoolbibliotheekboeken aan de kinderen op vrijdagmorgen.
  • Thematafelwerkgroep; deze ouders zorgen er voor dat de thematafels bij binnenkomst van de school er elke keer weer mooi uitzien!
  • Werkgroep laatste schooldag; de laatste schooldag is elk jaar een bijzonder feestelijk gebeuren op onze school. De ouders van deze werkgroep dragen daar voor een belangrijk deel aan bij!
  • Daarnaast zijn er natuurlijk ook de ouders die helpen bij excursies, schoolreizen, feesten, sportdagen, technieklessen, enz.
  • We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Ouders zijn altijd betrokken!
De ouderbetrokkenheid die wij als school voor ogen hebben, is het uitgangspunt dat alle ouders zich betrokken voelen bij het leerproces van hun kind. Onderwijs maak je samen en hierin speelt ouderbetrokkenheid een grote rol. Wij stellen ons dan ook ten doel om de samenwerking tussen school en ouders zodanig vorm te geven dat de school en de ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van het kind, en elkaars professionele en emotionele deskundigheid erkennen.

naamloos-3