0118 596106

Schoolbibliotheek

Bibliotheek op school
Wij hebben in samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek een mooie collectie boeken op school die de kinderen wekelijks kunnen lenen! Elke vrijdagmorgen krijgen zij hiervoor de mogelijkheid. Met behulp van ouders worden de kinderen wegwijsgemaakt om een goede keus te kunnen maken.
Daarnaast bezoekt de Columbus elke maand onze school om de keuze mogelijkheden nog groter te maken. De data hiervoor vindt u in de kalender.
Allemaal mogelijkheden die kunnen bijdragen tot een goede leesontwikkeling van de kinderen en hun leesplezier!