0118 596106

Info

De woorden leren leren en leren leven zijn kenmerkend voor onze school. Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten ontwikkelen ze zich optimaal! Daarom hechten we grote waarde aan de sfeer op onze school. We hebben een enthousiast team die samen allerlei activiteiten ontwikkelen om dit te bevorderen.
Wij zijn een (open) christelijke school, een school die openstaat voor andersdenkenden en deze respecteert. Wij streven ernaar dat de kinderen zich vormen tot creatieve mensen, die zich kritisch durven en kunnen opstellen in de maatschappij.
Een goede school maak je niet alleen. Dat doe je samen met kinderen, ouders en team!

 

info