0118 596106

Pittige Primas klas

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de leerlingen. Aan ‘gewone’ leerlingen, aan leerlingen die extra zorg nodig hebben en aan leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Leerlingen krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen in de Pittige Primas klas. In deze klas ontmoeten zij andere (hoog)begaafde leerlingen en gaan samen aan de slag met uitdagende en moeilijke opdrachten waar hard voor gewerkt moet worden.

Vaak zijn deze leerlingen dit niet gewend, hebben het idee dat alles leuk moet zijn en dat ze zo slim zijn dat zij alles meteen kunnen. Wanneer er iets tegen zit en het moeilijk en lastig wordt, hebben zij er geen zin meer in en geven het op. Kinderen moeten juist leren ergens echt hun best voor te doen, dat doorzettingsvermogen heel belangrijk is en leren dat het maken van fouten daarbij hoort. Het is belangrijk om de kinderen uit te dagen.

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van ‘De Pittige Torens’. Een onderwijsprogramma dat speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld is. Dit uitgebalanceerde programma doet een groot beroep op het creatieve, kritisch denken en probleemoplossend vermogen van het kind. De kinderen leren op een pittig niveau plannen, uitvoeren, samenwerken, presenteren en evalueren.

Het schoolteam bepaalt aan de hand van een signaleringslijst en in overleg met de ouders en de betreffende leerling of de zij/hij de Pittige Primas klas kan volgen. De Pittige Primas klas leerkracht houdt een motivatiegesprek met de leerling: zij/hij moet echt gemotiveerd zijn om deel te kunnen nemen.

 

plusklas