0118 596106

ICT

Op onze school wordt gewerkt met een modern (draadloos) computernetwerk. Alle leslokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord dat als ondersteuning van de lessen elke dag wordt ingezet. Bij veel lessen is het digibord onmisbaar, het vormt een wezenlijk onderdeel van de lesinstructie.
In de klassen werken de kinderen met SkoolPads. De SkoolPads zijn Windows 8 tablets waarop methode gebonden software voor de vakken taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie staat geïnstalleerd. Uiteraard kunnen de kinderen gebruik maken van Word en PowerPoint en hebben zij toegang tot internet.
Het gaat er niet om dat deze apparaten de boeken en schriften geheel gaan vervangen. Het zijn hulpmiddelen en ze worden verantwoord ingezet.

uil