0118 596106

Overblijven

Overblijven

Op onze school is het mogelijk dat de kinderen tussen de middag overblijven.
Kinderopvang Walcheren is hiervoor verantwoordelijk.
Een vaste medewerkster verzorgt dit  op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De kinderen uit groep 1/2 worden door haar opgehaald uit de klas.
De overige kinderen gaan zelfstandig naar de overblijfruimte in de hal van onze school. De kinderen nemen hun eigen brood en drinken mee en eten dit op.
Na het eten mogen ze, afhankelijk van het weer, een spelletje doen of buitenspelen.
Het plein achter de school is voor hen gereserveerd.
Om 13.05 uur worden de kinderen van groep 1/2 door de medewerkster van KOW
teruggebracht naar de klas.
De andere kinderen gaan dan op het plein aan de voorkant van de school spelen.
Nadere informatie kunt u vinden op de website van de KOW.

Klik hier voor informatie over de Boterhammenbrigade.